Ochranowske hesło tuteho lěta:

Pytaj měr a hoń za nim.

(Ps 34,15)

Hrono měsaca:

Dźiće a prědujće a prajće: Njebjeske kralestwo je so přibližiło. (Mt 10,7)


Ochranowske hesło za srjedu, 21. awgusta/žnjenca 2019, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Ja chcu Knjezowy hněw njesć; přetož ja sym so na nim přehrěšiła.

Mi 7,9

Ponižujće so před Knjezom, da wón was powyši.

Jak 4,10

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: 1 Kor 10,23‒31 + Mt 10,34‒42