Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Hinweise auf Veranstaltungen des Monats:

 

07.07. 3. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)
10.00 šulska namša w Chóśebuzu
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Rummel)

14.07. 4. njedźela po Swjatej Trojicy
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)

21.07. 5. njedźela po Swjatej Trojicy
08.30 kemše w Poršicach (sup. Malink)

28.07. 6. njedźela po Swjatej Trojicy
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (fararka Malinkowa)

04.08. 7. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 kemše w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)