Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Hinweise auf Veranstaltungen des Monats:

 
Rundfunkandachten in sorbischer Sprache können auf der Frequenz von MDR1 (100,4 MHz) empfangen werden.
 
02.04. Judika
09.30 dwurěčne kemše w Rakecach z kemšemi za dźěći
10.00 kemše w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (fararka Malinkowa)
 
05.04. srjeda
18.30 wječorna modlitwa w cyrkwi w Rakecach
19.00 Bjesada w Rakecach we farskej bróžni

14.04. ćichi pjatk
09.00 kemše z Božim wotkazanjom w Rakecach (sup. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)
14.30 kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)

16.04. 1. dźeń jutrow
06.00 nutrnosć we Wuježku pola Bukec na Pawlikec statoku (farar Haenchen)
07.00 nutrnosć w Rownom na kěrchowje (fararka Malinkowa)

17.04. 2. dźeń jutrow
09.30 dwójorěcna namša w Picnju (faraŕ Kśenka)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Haenchen)
 
20.04. štwórtk
18.30 Bjesada w Bukecach na farje
 
22.04. sobota
14.30 wosadne popołdnje w Bukecach (sup. Malink)
 
23.04. Quasimodogeniti
11.00 kemše z Božim wotkazanjom w Hodźiju (farar Rummel)
 
30.04. Miserikordias Domini
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)
 
07.05. Jubilate
10.00 kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)
14.00 wosadne popołdnje w Slepom (fararka Malinkowa)