Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Hinweise auf Veranstaltungen des Monats:

 

07.04. Judika
10.00 kemše w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)
11.00 dwójorěcna namša w Gołbinje
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (fararka Malinkowa)

10.04. srjeda
19.00 Bjesada w Rakecach w farskej bróžni

11.04. štwórtk
18.30 Bjesada w Bukecach na farje

19.04. ćichi pjatk
09.00 kemše z Božim wotkazanjom w Rakecach (sup. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)
14.30 kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)

21.04. 1. dźeń jutrow
06.00 jutrowne spěwanje we Wuježku pola Bukec na Pawlikec statoku (farar Haenchen)
07.00 nutrnosć w Rownom na kěrchowje (fararka Malinkowa)
08.30 namša w Picnju (faraŕ Kśenka)

22.04. 2. dźeń jutrow
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Haenchen)

25.–28.04.
serbski ewangelski kónc tydźenja w Hainewalde

28.04. Quasimodogeniti
11.00 kemše z Božim wotkazanjom w Hodźiju (farar Rummel)

05.05. Miserikordias Domini
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Rummel)