Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Hinweise auf Veranstaltungen des Monats:

 
Rundfunkandachten in sorbischer Sprache können auf der Frequenz von MDR1 (100,4 MHz) empfangen werden.
 
01.07. sobota
14.00 zahajenje Serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja w Tšupcu
 
 
16.07. 5. njedźela po Swjatej Trojicy

08.30 serbske kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach (sup. Malink)

12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)

 

18.07. wutora

18.30 Bjesada w Bukecach na farje

 

23.07. 6. njedźela po Swjatej Trojicy

14.00 serbsko-němske ekumeniske kemše w Serbskej cyrkwi w Złym Komorowje

 

30.07. 7. njedźela po Swjatej Trojicy

12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (fararka Malinkowa)

 

06.08. 8. njedźela po Swjatej Trojicy

10.00 kemše w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)

 

07.08. póndźela

10.30 ekumeniski nyšpor ze Serbskej srjedź nej šulu w Budyšinje w cyrkwi Našeje lubeje knjenje (kanonik Sćapan, sup. Malink)

 

12.08. sobota

13.00 pućowanje we Wuježku pola Bukec

17.00 nutrnosć na Pawlikec statoku we Wuježku