Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Hinweise auf Veranstaltungen des Monats:

 

01.04. 1. dźeń jutrow
06.00 nutrnosć we Wuježku pola Bukec na Pawlikec statoku (farar Haenchen)
06.00 jatšowne spiwanje, pótom dwójorěcna nabóžnina w Popojcach
07.00 nutrnosć w Rownom na kěrchowje (fararka Malinkowa)

02.04. 2. dźeń jutrow
09.30 namša w Picnju (farar Pjech)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Haenchen)

08.04. Quasimodogeniti
10.00 kemše w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (!)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (fararka Malinkowa)

11.04. srjeda
19.00 Bjesada w Rakecach w farskej bróžni

17.04. wutora
14.00 wosadne popołdnje pola Kowarjec we Wuježku pola Wósporka (sup. Malink)
18.30 Bjesada w Bukecach na farje

21.04. sobota
14.30 wosadne popołdnje w Bukecach (sup. Malink)

22.04. Jubilate
10.30 namša w Dešnje

29.04. Kantate
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)

02.05. srjeda
19.30 Bjesada w Hodźiju na kantoraće

06.05. Rogate
10.00 kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (farar Rummel)
14.00 wosadne popołdnje w Slepom (fararka Malinkowa)