Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Hinweise auf Veranstaltungen des Monats:

 

01.12. sobota
14:00 głowna zgromaźina Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t. w Chóśebuzu
15.00 ekumeniske wosadne popołdnje we wosadnym domje Hubertusoweje wosady na Běłym Jelenju w Drježdźanach (sup. Malink)

02.12. 1. njedźela adwenta
09.30 dwurěčne kemše w Slepom z wužohnowanjom Slepjanskeho dźěćatka (fararka Malinkowa)
14.00 wosadne popołdnje w Slepom (fararka Malinkowa)

09.12. 2. njedźela adwenta
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)
14.30 kemše w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink), po tym adwentnička na farje

12.12. srjeda
19.00 „Žiwy adwent“ w Rakecach w farskej bróžni

13.12. štwórtk
18.30 „Žiwy adwent“ w Bukecach na farje

15.12. sobota
17.00 adwentny koncert z chórom Serbskeho gymnazija w Michałskej cyrkwi

23.12. 4. njedźela adwenta
09.30 kemše z Božim wotkazanjom w Rakecach (sup. Malink)

25.12. 1. dźeń hód
10.00 gódowna namša w Chóśebuzuw Serbskej cerkwi
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (fararka Malinkowa)

26.12. 2. dźeń hód
10.00 kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)

30.12. njedźela po hodźoch
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)