Sie sind hier: Startseite

Ochranowske hesło dnja

Njedźelu, 14. julija/pražnika

7. njedźela po Swjatej Trojicy
Tak njejsće nětk wjace hosćo a cuzbnicy, ale sobuwobydlerjo swjatych a Boži domjacy. (Ef 2,19)

Jan 6,1–15 + Jap 2,41–47

Zemja je Knjezowa a štož w njej je, wšón šěroki swět a štož na nim bydli.

Ps 24,1

Tak njejsće nětk wjace hosćo a cuzbnicy, ale sobuwobydlerjo swjatych a Boži domjacy.

Ef 2,19

Aktualne informacije – Aktuelle Informationen

 • 14.07.

  08.30

  kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach (sup. n. w. Malink)

 • 14.07.

  12:00

  nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Haenchen)

 • 15.07.

  16:30

  zmakanje KSN a pósejźenje pśedsedaŕstwa STSRC na farje w Dešnje

Zur Terminübersicht

Serbske ewangelske towarstwo z.t.

Lube sotry, lubi bratřa!

Jako ewangelscy Serbja směmy zhladować na lětstotki wuznamnych stawiznow, na kotrež směmy z prawom hordźi być. Wjele prócowarjow wo narod a wěru je z našich rjadow wušło! Jednotliwcy a serbske ewangelske towarstwa su w zańdźenosći wažne skutki za naš serbski lud wukonjeli. Wěra a narod tworištej za nich njedźělomnu jednotu, a jich skutki słužachu „Bohu k česći a Serbam k wužitku“.

Dźensa być z ewangelskim Serbom, mnohim njeje lochko. Smy w mjeńšinje w swojich wosadach a wsach a husto samo w swójbach. Při wšěm nochcemy zapomnić na naše namrěwstwo a chcemy so hromadźić k skutkowanju w najlěpšej tradiciji swojich prjedownikow. Tehodla smy załožili 18. junija 1994 na Serbskim ewangelskim cyrkwinskim dnju w Njeswačidle Serbske ewangelske towarstwo.

Towarstwo ma zaměr, serbske ewangelske žiwjenje spěchować. Wone zarjaduje kóždolětne Serbske ewangelske cyrkwinske dny. Wone podpěruje serbske wosadne žiwjenje a dźěło ze serbskimi dźěćimi a młodostnymi. Zhromadnje ze Serbskim wosadnym zwjazkom smy zamołwići za wudawanje časopisa „Pomhaj Bóh“, ale tež „Serbski lekcionar“, spěwnik za dźěći a druhe publikacije smy wobstarali. Podpěrujemy wobnowjenje pomnikow, kiž swědča wo serbskej ewangelskej tradiciji.

W našich rjadach je kóždy witany, kotryž čuje so zwjazany z ewangelskim Serbstwom a chce jo podpěrać.