Theologen

Přehlad hornjoserbšćinu wužiwacych bohosłowcow po
1945 Übersicht über Theologen, welche nach 1945 in obersorbischer Sprache predigten

Bĕch sej předewzał zestajić přehlad serbskich fararjow. Spočatnje mĕjach zamĕr, napisać lisćinu serbskich ewangelskich fararjow, kotřiž skutkowachu po 1945 w Hornjej łužicy, to rĕka w sakskej krajnej cyrkwi a w nĕhdyšej Zhorjelskej cyrkwi. Ale koho mĕjach do nich ličić? Rozsudźich so, wšitke žony a wšitkich muži zapřijeć, kotřiž bĕchu teologiju studowali, kotřiž bĕchu hišće po Druhej swĕtowej wójnje žiwi a kotřiž su w swojim zastojnstwje prawidłownje, składnostnje abo jenož wuwzaćnje raz serbsku rĕč nałožowali. Nĕkotrych z nich ličimy do rjada swĕrnych serbskich fararjow. Druhich žiwjenski puć pak bĕše lĕdma ze serbskim cyrkwinskim žiwjenjom zwjazany a woni serbšćinu hustodosć jenož njedospołnje wobknježachu. Nastała je tak lisćina, kotruž tu podam. Njech wona słuži dopomnjeću a wabi do diskusije. Hač sym na nĕkoho zabył? Mjenam sym jako žórło přidał nĕkotre wubrane wozjewjenja k wosobje PB = Pomhaj Bóh, SN = Serbske Nowiny). Mĕrćin Wirth

 1. Albert, Pawoł (1911–1999), žórło: PB 1/2000
 2. Albert, Siegfried (*1937), žórło: PB 4/2002
 3. Baier, Wilfried (*1933), žórło: PB 9/1958, 3/2008
 4. Bamž, Hendrich (1915–1957), žórło: PB 4, 9 a 10/1957
 5. Bauer, Hinc (1942–1994), žórło: PB 8/1977, 2/1979, 10/1994
 6. Bĕtnar, Gerat (1907–1984), žórło: PB 8/1984, 5/2007
 7. Blumenstein, Andreas (*1953), žórło: PB 8/1977, 2/1980
 8. Bojc, Richard (1880–1948), žórło: PB 7/2005
 9. Buliš, dr. Jens (*1972), žórło: PB 9/2002, 5/2006
 10. Černik, Wylem (1904–1958), žórło: PB 1/1951, 5/1958, 6/2007, 5/2008
 11. Dobrucky, Božidar (1893–1957), žórło: PB 7/2001, 3 a 4/2007
 12. Feustel, Werner (1932–2001), žórło: PB 7 a 8/2001
 13. Fulant, Mĕrćin (1913–1985), žórło: PB 10/1988, 4/2010
 14. Gólč, Arnošt (1935–1993), žórło: PB 10/1955, 9/1958, 9/1960, Serbske Nowiny 19.11.1993
 15. Graefe, Heinz (1911–1997), žórło: PB 10/1971
 16. Haenchen, Thomas (*1968), žórło: PB 11/2013
 17. Handrik, Kurt (1885–1962), žórło: PB 7/1962, 2/2003
 18. Hornčer, Arnošt (1909–1973), žórło: PB 7/1973, 3/2010
 19. Kapler, Jan (1880–1947), žórło: Serbske Nowiny 17.5.1996, Předźenak
 20. Körner, Alfred (1912–1980), žórło: PB 4/2012
 21. Kralec, Renata (*1943), žórło: PB 4 a 9/1970, 8/1973
 22. Krawc, Awgust (1886–1966), žórło: PB 5 a 10/1966
 23. Křižan, Jan (1880–1959), žórło: PB 11/1959
 24. Lazar, Gerat (1910–1992), žórło: PB 10/1985, 9/1992
 25. Lazar, Jan (1940–1991), žórło: PB 12/1966, 5/1991
 26. Malink, Jan (*1956), žórło: PB 2/1984
 27. Malinkowa, Jadwiga (*1983), žórło: PB 11/2013
 28. Meltka, Awgust (1910–1974), žórło: PB 6/2010
 29. Mjerwa, Gustaw (1882–1958), žórło: PB 5/1958, 7/1984
 30. Nagel, Joachim (*1947), žórło: PB 6/2007
 31. Paler, Jan (1911–1999), žórło: PB 12/1999
 32. Pjech, Cyril (*1938), žórło: PB 8/1988
 33. Rejsler, Bohumĕr (1902–1968), žórło: PB 3 a 4/1968, 6/1989
 34. Renč, Gerhard, (1897–1982), žórło: PB 1/1983, 9/2007
 35. Rĕzbark, dr. Korla (1880–1975), žórło: PB 2/1960, 3/1970, 2/1976
 36. Rudolph, dr. Wolfgang (1923–2002), žórło: PB 11/2002
 37. Rummel, Christoph (*1973), žórło: PB 3/2012
 38. Šołta, Hinc (1912–1996), žórło: PB 5/1992, 5/2012
 39. Šołta, Richard (1911–1989), žórło: PB 7/1989
 40. Wićežk, Pawoł (1877–1956), žórło: PB 3/1952, 6/1956
 41. Wirth, Gerhard (1911–2000), žórło: PB 2/2000
 42. Wirth, Pawoł (*1940), žórło: PB 3/2000
 43. Wjezar, Arnošt (1890–1959), žórło: PB 8/1959
 44. Wyrgač, Korla (1883–1956), žórło: PB 6 a 10/1956, 7/1984
 45. Zarjeńk, Gustaw (1871–1946), žórło: PB 10/1961, 2/1996, 1/2006 Zyguš, dr. Kurt (1902–1978), žórło: PB 12/1977, 2/1978, 7/2002