Nowa webstrona online!

Pomhaj Bóh a witajće na stronu Serbskeho ewangelskeho towarstwa. Tu zhoniće nowostki dokoławokoło ewangelskich Serbow. Nimo terminow a aktualitow towarstwa wozjewjamy tu wšědnje Ochranowske hesło dnja w hornjoserbskej rěči. Nimo teho móžeće sej tež wudaća časopisa za ewangelskich Serbow “Pomhaj Bóh” z lěta 1891 hač do dźensnišeho přečitać. Přejemy Wam wjele wjesela!